REKISTERISELOSTE

1. Rekisterin nimi

Sintrol Server

2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Sintrol Oy
Ruosilantie 15
Helsinki
Kari Toivokoski
etunimi.sukunimi (at) sintrol.com
+358 9 5617 360

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset; Verkkopalvelussa tunnistautuminen, tarjottujen palveluiden suorittaminen ja ylläpito, tuotteiden rekisteröinti ja lisenssointiin liittyvät hallinnolliset toimenpiteet.

Lisäksi lokitietoja käytetään vikatilanteiden tai -toimintojen jäljittämiseen, palvelun toiminnan seuraamiseen sekä mahdollisten palvelun väärinkäytösten selvittämiseen.

4. Tietosisältö

Rekisteri voi sisältää riippuen käytettävistä palveluista seuraavia tietoja.

Henkilötiedot

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsestään palvelun tarjoajalle tai tämän edustajalle luovuttamia tietoja.

Sukupuoli
Etu- ja sukunimi
Syntymäaika
Sähköpostiosoite
www-sivu
Osoite, zip, kaupunki ja maa
Puhelinnumero
Tila (aktiivinen/passiivinen)
Yritys
Osasto
Ammattinimike
Käyttäjätunnus
Salasana (hash)
Token

Lokitiedot

Lokitiedot ovat palvelun käyttöön liittyviä, http-palvelimen tarjoamia tietoliikenteeseen liittyviä luonteeltaan teknisiä tietoja, kuten selain tyyppi, asiakkaan IP-osoite, ajankohta tai kutsun osoite, jotka voidaan liittää asiakasnumeroon ja palvelussa suoritettuun tapahtumaan.

Tuotteet ja lisenssit

Tuotteen tai lisenssin sopimuksen mukaiseen rajaamiseen liittyvät tiedot, kuten ohjelmiston yhteydessä käytettävän tietokoneen teknisesti yksilöivät tunnistetiedot.

Muu tieto

Käyttäjän palveluun vapaehtoisesti syöttämä muu tieto kuten tilausten käsittelyyn liittyvät liitetiedot, reklamaatiot tai viestintä palvelun tarjoajan kanssa sekä edellisiin liittyvät tukipyynnöt tai palaute.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän itsensä antamat, palvelun tarjoajalle tai tämän edustajalle lähettämät tiedot tai julkisesti itsestään jakamat tiedot.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yksilöiviä henkilötietoja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, poislukien Rekisterin pitäjän oma henkilöstö, alueelliset yhteistyökumppanit tai näihin verrattavat henkilöt.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennettujen tietojen käyttö edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tapahtuvaa käyttäjän tunnistamista.