KÄYTTÖEHTOSOPIMUS

Tätä käyttöehtosopimusta sovelletaan Sintrol Oy (jäljempänä Sivusto) ja verkkopalvelun käyttäjän (jäljempänä Käyttäjä) sopimussuhteessa, joka koskee Käyttäjän oikeutta käyttää sivuston verkkopalveluita.

Verkkopalvelu on tarkoitettu yleisten liiketoimintaa tukevien sähköisten palveluiden alustaksi. Käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehtosopimus kokonaisuudessaan. Mikäli Sivuston tarjoamien eri verkkopalveluiden soveltamat toimistusehdot ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, sovelletaan tätä käyttöehtosopimusta vain toissijaisesti. Vierailemalla tai muilla tavoin käyttämällä Sivustoa, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tätä käyttöehtosopimusta sekä Käyttäjän oletetaan siten hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Sivustolla ei ole tekijänoikeuksin suojattua materiaalia. Sivujen osittainen julkaiseminen, siirtäminen, kopioiminen, uudelleen tuottaminen, varastointi, käyttäminen tai muu hyödyntäminen ilman Sivuston etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on sallittua. Sivuja lainatessa on hyvän tavan mukaista kuitenkin ilmoittaa lähde.

Sivuston tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Sivusto ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista. Sivuston kehittäjät ja ylläpitäjät vetäytyvät kaikista välittömistä ja välillisistä vastuista Sivustossa esitettyjen tietojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä tai vahingoista. Sivusto ei missään nimessä vastaa palvelun kautta tapahtuvista kolmansien osapuolien markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien osapuolien markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista. Sivusto ei takaa palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, erilaisten animaatioiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä verkkopalvelua lain tai hyvän tavan vastaisesti sekä verkkopalvelun käyttötarkoituksesta ilmeisesti poiketen. Käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että muut verkkopalvelua käyttävät henkilöt voivat käyttää käyttäjän palveluun syöttämää sisältöä. Käyttäjä myöntää näille yleisöön kuuluville henkilöille maksuttoman, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, kopioida, jakaa ja näyttää sisältöä verkkopalvelun yhteydessä. Jos Käyttäjä ei halua myöntää mainittuja oikeuksia muille, Käyttäjän ei tule jakaa sisältöä muiden kanssa. Käyttäjä voi irtisanoa palvelun minä tahansa ajankohtana ilman erillistä syytä.

Sivusto ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista, katoamisesta tai muusta vahingosta. Sivusto ei vastaa palvelussa tai palvelun käyttämisessä tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi Käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Viestin, joka on lähetetty sivuja käyttäen, perille saapuminen on Käyttäjän vastuulla. Sivusto ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Sivuston toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Sivustolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sivuston verkkosivulla. Sivustolla on oikeus muuttaa palvelua, palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä jäljentää, levittää ja poistaa palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

Käyttöehdot ovat voimassa alkaen 01.10.2014