REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sintrol Oy

Y-tunnus: 2143906-3

Postiosoite: Ruosilantie 15, 00390 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Lauri Viitanen

Postiosoite:Ruosilantie 15, 00390 Helsinki

Sähköposti: lauri.viitanen@sintrol.com

3. Rekisterin nimi

Sintrolproducts.com sähköisten dokumenttien käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

·         asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,

·         asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,

·         markkinointi,

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

·         yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,

·         viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan:

·         asiakkaalta itseltään internetin kautta

·         evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti :

·         Sintrol Oy:n suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä

·         Sintrol Oy:n mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisterinpitänään kohdassa 1. mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantaan, joka on palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokanta ja sen varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.